Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Doanh Nghiệp Đề Cao Bản Lĩnh Cá Nhân

Doanh Nghiệp Đề Cao Bản Lĩnh Cá Nhân
Kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp của bản lĩnh cá nhân, doanh nghiệp của quan hệ con người với con người. Người ta chỉ tôn trọng và đi theo những người mạnh, những người biết tự trọng, những người biết đề cao bản lĩnh cá nhân. Sau đây là 71 yêu cầu, 71 kỹ năng tối thiểu cần đào tạo (cho bản thân cũng như cho các nhà phân phối – distributor của mình) nhìn qua lăng kính đề cao bản lĩnh cá nhân nếu Bạn muốn thành công.
Bạn, Một Mình và 80 người khác thích điều này.


 1. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN là không được chấp nhận, không được quen với tất cả những cái thấp, cái kém. Phải biến đổi nó cho phù hợp với mình hoặc nếu không thì tránh xa ra.
 2. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải luôn đóng vai trò chủ đạo trong ước mơ của mình. Không chỉ dừng ở mong muốn mà luôn phải có ước mơ.
 3. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN không phải là sống theo kiểu khổ hạnh, mà là phải sống một cuộc sống xứng đáng đồng thời giúp đỡ cho mọi người. Sống chỉ vì mình là ích kỷ. Sống chỉ vì người khác là theo chủ nghĩa khắc khổ.
 4. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải hiểu rằng chỉ khi ta tự giúp được mình thì ta mới có khả năng giúp được người khác.
 5. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN là chỉ chấp nhận các suy nghĩ tích cực, không chấp nhận bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào.
 6. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN nghĩa là Bạn phải là người đầu tiên nói từ không cho những người còn hoài nghi lời nói của Bạn hoặc hoài nghi chính bản thân Bạn chứ không phải họ sẽ nói từ đó. Khi tiến hành gặp gỡ hay khi giới thiệu doanh nghiệp hãy nói từ không 30 giây trước khi người ta kịp nói từ đó rồi Bạn sẽ thấy Bạn mạnh như thế nào.
 7. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải làm doanh nghiệp trong ngành kinh doanh có tương lai to lớn : ngành Kinh doanh theo mạng, nơi cho ta tự do nhiều nhất, kể cả tự do về tài chính.
 8. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không chỉ làm việc trong ngành doanh nghiệp có tương lai nhất mà còn phải làm việc trong Công ty mạnh nhất.
 9. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là chỉ làm việc với những người mà cùng với họ Bạn có thể nhanh chóng đạt tới ước mơ của mình. Bạn cần đặt ra câu hỏi : Mình có thể cùng người này thực hiện mục tiêu và ước mơ mình đặt ra trong thời gian sớm nhất không? Nếu không thì Bạn nên tách khỏi người đó và đừng mất thời gian với họ.
 10. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là đừng có thuyết phục người khác. Doanh nghiệp của chúng ta là giới thiệu một cơ hội tuyệt diệu cho người hiểu và cần nó chứ không phải là lôi kéo, thuyết phục ai. Thuyết phục họ tức là Bạn đã không tự tôn trọng mình. Người bị thuyết phục khi gặp bất cứ khó khăn nào cũng dễ bị dao động ngay, và trong thâm tâm họ sẽ không tôn trọng bạn.
 11. Giới thiệu một cơ hội tuyệt diệu cho người hiểu và cần nó chứ không phải là lôi kéo
 12. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là Bạn chỉ cho phép mình làm việc với những Distributor nghe Bạn, tin tưởng Bạn và tôn trọng Bạn.
 13. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải làm việc tương ứng với chiến lược của Công ty, làm việc ở nơi doanh nghiệp của ta có điều kiện phát triển. Phải tận dụng sức mạnh của dòng chảy, đừng bơi ngược dòng vì thế là Bạn phải bỏ rất nhiều công sức mà lại thu được ít kết quả.
 14. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là đừng làm các việc mang tính chất hồi sức, chữa chạy cho các Distributor chán nản, lười biếng, những người làm việc nửa vời, vì thế tức là Bạn tự đào mộ chôn mình.
 15. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, rằng Bạn có thể, Bạn có khả năng, phải gạt bỏ tất cả mọi loại rào chắn trên đường đi của Bạn. Niềm tin không lay chuyển vào bản thân, vào doanh nghiệp, vào Công ty, vào sản phẩm sẽ đưa bạn vượt qua hết mọi khó khăn để đạt đến ước mơ của mình.
 16. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải có mục đích (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn), tức là Bạn phải biết Bạn đang đi về đâu. Ðiều đó có nghĩa là Bạn tự thấy mình sẽ đạt được điều đó.
 17. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải cho mình quyền phạm sai lầm, không sợ mắc sai lầm. Chính các sai lầm là vệ tinh dẫn đường cho Bạn.
 18. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải hành động, phải là người làm việc mới có thể đạt được những kết quả to lớn.
 19. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là chỉ giao tiếp với những người kính trọng Bạn và ủng hộ Bạn.
 20. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải quan hệ, giao tiếp với những người thành đạt.
 21. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là luôn phải có vẻ ngoài đẹp và đàng hoàng, kể cả những lúc không ai nhìn thấy bạn.
 22.  vẻ ngoài đẹp và đàng hoàng, kể cả những lúc không ai nhìn thấy bạn
 23. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải biết đầu tư vào bản thân: thời gian, tiền, sức lực, đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tham dự các lớp học và các hoạt động của Công ty.
 24. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải đến, có mặt và làm việc đúng giờ.
 25. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải đồng ý, tỏ ra xứng đáng khi mọi người khen & công nhận Bạn.
 26. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải quan tâm đầy đủ đến sức khỏe của mình, thiếu sức khỏe thì không có gì còn ý nghĩa nữa.
 27. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi phải lựa chọn giữa cái trung bình và cái tốt thì bao giờ Bạn cũng chọn cái tốt.
 28. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải tự mình chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, về doanh nghiệp của mình, chứ không phải là để cho người khác lãnh trách nhiệm hộ.
 29. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải quyết định trở thành thủ lĩnh và có cách nhìn của thủ lĩnh trong mọi vấn đề. Thủ lĩnh đó không phải là tiền, không phải là doanh nghiệp, mà là quan hệ và thái độ ứng xử mọi nơi mọi lúc, là lòng tự trọng.
 30. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi không hài lòng thì phải nói ngay, nói thẳng và nói một cách lịch sự, đừng nghĩ trong lòng, đừng biến mình thành nạn nhân của sự không hài lòng.
 31. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không chấp nhận các ý kiến phản đối khi gặp gỡ . Nếu có các câu hỏi đặt ra thì trả lời, còn với các ý kiến phản đối thì không cần thiết tiếp tục và cần chấm dứt cuộc gặp ngay. Không được cho phép người ta phản đối doanh nghiệp của chúng ta.
 32.  các ý kiến phản đối thì không cần thiết tiếp tục và cần chấm dứt cuộc gặp ngay
 33. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi bán hàng Bạn luôn luôn phải là người chiến thắng chứ không phải người khác, chỉ có họ đã bỏ lỡ cơ hội chứ không phải là Bạn. (Nếu người ta nói : đắt quá - thì Bạn có thể trả lời : Ðúng vậy, tôi cũng thấy như thế, riêng đối với anh thì đúng là đắt thật và chấm dứt giao tiếp ngay. Trong câu trả lời của bạn thể hiện rõ thái độ tự hào của bạn đối với chính bản thân mình, đối với sản phẩm, và những lời của bạn sẽ đến được với người ta, bạn sẽ thấy họ phản ứng như thế nào).
 34. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi mời người đừng để cho người ta coi thường mình. Khi người ta hoài nghi Bạn có thể nói Xin lỗi là tôi đã gọi điện cho anh về vấn đề này. Tôi đã nhầm khi định giới thiệu cho anh khả năng kiếm tiền lớn hoặc Tôi thấy là anh không hợp với doanh nghiệp này. Hãy chủ động nói không trước họ.
 35. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không làm hộ mọi người phần việc họ phải tự làm khi đã là Distributor. Cần phải thoả thuận đầy đủ về trách nhiệm của mỗi bên.
 36. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi thấy người thành công lớn trong doanh nghiệp thì phải tự đặt mình vào vị trí của người ta để so sánh. Kinh doanh theo mạng – đó là tốc độ thiết lập quan hệ giữa người với người.
 37. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải tránh xa những người chỉ biết phê phán người khác, kéo chăn về phía mình.
 38. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là luôn làm việc có đồng đội, vì chỉ khi làm việc với đồng đội chúng ta mới trưởng thành nhanh.
 39. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là Bạn phải luôn luôn hiểu rõ quy luật gieo gì gặt nấy: hôm nay Bạn là cái mà Bạn đã suy nghĩ và hành động ngày hôm qua.
 40. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không chấp nhận mọi sự bào chữa của bản thân mình cũng như của người khác. Bào chữa và biện bạch chỉ làm mất thêm thời gian.
 41. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là tôn trọng quan hệ với người khác, nhận biết, công nhận cái mạnh đồng thời không đi sâu vào cái yếu của người khác.
 42. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không cho Distributor vay tiền cũng vay sản phẩm. Distributor được mua chuộc sẽ không bao giờ làm việc cả.
 43. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải biết tha thứ. Tha thứ một người không có nghĩa là rồi sau đó sẽ phải làm việc với anh ta mà tha thứ rồi sau đó chia tay.
 44. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải kính trọng sponsor. Có thể sau khi ký Bạn rồi sponsor không làm việc, nhưng Bạn phải luôn kính trọng vì đó là người đã đưa Bạn vào doanh nghiệp này, để Bạn có thể trở thành triệu phú. Bạn phải biết cách đề cao, quảng cáo, bán tiểu sử sponsor của mình.
 45. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là đạt bằng được mục đích đã đề ra, là trở thành người chiến thắng.
 46. đạt bằng được mục đích đã đề ra, là trở thành người chiến thắng.
 47. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải dành 100% cho doanh nghiệp và miệt mài đánh đúng vào một điểm. Nếu Bạn dành chưa đủ 100% tức là Bạn còn chưa tự tin là mình có khả năng làm được điều mình mong muốn.
 48. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải đạt các danh hiệu.
 49. Không làm việc với những Distributor không tỏ ra kính trọng Bạn và không quảng cáo, bán bạn với giá cao nhất. Khi gặp gỡ nếu Distributor của Bạn không giới thiệu Bạn một cách tương xứng thì dừng ngay, không gặp gỡ nữa, thậm chí nếu họ đã là thủ lĩnh cũng vậy.
 50. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải đưa mức thu nhập của mình ngang với ước mơ chứ không phải hạ ước mơ xuống tới mức thu nhập hiện tại.
 51. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là lúc nào cũng phải đi trong đội hình mạnh nhất, trong hàng ngũ của những người đầu tiên.
 52. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không được bắt chước mọi người, không so sánh mình với người khác. Mình phải đặc biệt là mình với bản tính riêng của mình.
 53. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải có mặt tại những buổi huấn luyện đặc biệt, trong hàng ngũ những người đi đầu, có mặt trong hoạt động thực tế.
 54. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải biết nghỉ ngơi, biết thưởng thức chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết có làm việc. Phải dành một thời gian nhất định cho riêng mình.
 55. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải có kế hoạch và không để lãng phí thời giờ.
 56. Thủ lĩnh là thái độ tôn trọng bản thân mình và thời gian của mình.
 57. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là đừng giải thích doanh nghiệp cho những người không chú ý nghe mình. Khi tiến hành cuộc gặp nếu thấy người ta mất tập trung tư tưởng (mặc dù ngồi nghe im lặng) thì cần nói ngay Tôi thấy rằng anh không quan tâm đến vấn đề này và dừng cuộc gặp ngay.
 58. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là làm việc với Distributor mức 2 chỉ khi có mặt Distributor mức 1 (sponsor của anh ta), làm việc với Distributor mức thấp hơn nữa chỉ khi có mặt tất cả các Distributor là sponsor của anh ta. Nếu làm khác đi tức là Bạn tự phá hỏng tất cả các quan hệ.
 59. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải biết đầu tư mình vào những việc quan trọng. Nếu đầu tư mình vào những việc nhỏ và khẩn cấp tức là Bạn tự làm thấp mình đi.
 60. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là đừng dành hết thời gian để đào tạo tất cả người của mình theo tất cả các đề tài (vì như vậy thì thời gian cả đời cũng không đủ). Ban đầu chỉ đào tạo cơ sở, sau đó phải đưa họ vào Hệ thống để Hệ thống đào tạo họ (các sự kiện, các lớp học v.v.)
 61. đưa họ vào Hệ thống để Hệ thống đào tạo họ

 62. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là sau các sự kiện lớn không được kể lại cho những người không tham dự. Ai không tham dự sự kiện lớn tức là người hoặc không đạt tiêu chuẩn đi dự hoặc coi thường sự kiện, và đằng nào cũng không xứng đáng được biết nội dung của các sự kiện đó.
 63. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi làm việc với một thành phố thì cũng cần phải thỉnh thoảng rời nó. Bạn chỉ đến khi đưa ra những điều kiện khích lệ nhất định
  (Ví dụ: Tôi chỉ đến khi Bạn đạt Supervisor hoặc Assistant Manager).
 64. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là Bạn phải đưa ra cho các Distributor các điều kiện mà họ phải tuân theo để làm việc, chứ không phải họ đưa các điều kiện ra cho Bạn.
 65. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không để quan hệ kiểu suồng sã. Phải có một ranh giới nhất định.
 66. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là phải tiến hành các cuộc gặp lần đầu một cách ngắn gọn. Không phải lúc nào ta cũng sẵn thời gian cho mọi người được. Mỗi buổi gặp không được kéo dài quá 35-40 phút và Bạn luôn phải là người chủ động kết thúc cuộc gặp.
 67. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không làm việc với những người kéo Bạn xuống bằng những lời than phiền. Dành chủ yếu thời gian để giúp những người có mạng lưới phát triển tốt.
 68. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là chúng ta là chủ doanh nghiệp của ta, là người tạo ra công việc. Sau khi gặp gỡ không bao giờ được gọi điện trước cho người ta. Nếu Bạn gọi điện trước thì Bạn là người thua cuộc.
 69. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không đưa ra cái gì khi người ta không yêu cầu.
 70. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không tham dự vào bất kỳ các đụng độ nào giữa các Distributor.
 71. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không bao giờ cho phép ai được cao giọng với mình.
 72. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không chạy theo mọi người, không gặp gỡ trên lãnh thổ của người ta, chỉ gặp trên lãnh thổ trung gian hoặc là trên lãnh thổ của Bạn.
 73. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là khi người ta nói người ta có ít thời gian (ít hơn số thời gian cần thiết để giới thiệu) thì tốt nhất là hoãn buổi giới thiệu. Bạn có thể nói : Tôi làm việc theo kiểu chuyên nghiệp, đây không phải là dạng doanh nghiệp mà có thể nói dăm ba câu điều được. Ta hãy gác lại khi nào có đủ thời gian thích hợp. Không được để cho khách làm chủ tình hình.
 74. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không bao giờ được bán sản phẩm hoặc giới thiệu doanh nghiệp ở giữa đường. Gặp nhau giữa đường chỉ có ý nghĩa để hẹn gặp. Nên nói chuyện trong tiệm cà-phê, có bàn ghế đàng hoàng.
 75. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là không bao giờ để mình rơi vào vị trí nạn nhân, phải biến hoàn cảnh thành có lợi cho mình. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững vị trí thủ lĩnh của mình.
 76. Hẹn gặp gỡ nhưng khách đến muộn. ĐỀ CAO BẢN LĨNH CÁ NHÂN tức là cần nghe giải thích nguyên nhân tại sao muộn, song không làm việc tiếp mà phải chuyển cuộc hẹn sang lúc khác.

Tất cả mọi thành công là xuất phát từ bên trong ta.
Thành công của Kinh doanh theo mạng phụ thuộc vào tốc độ xây dựng quan hệ với mọi người.
10 CÂU HỎI LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN
1. Bạn có thật sự muốn trở thành một người thành đạt không?
Một người thành đạt cần có:
- ý thức tự giác kỷ luật rất cao và đầu tư cá nhân lớn.
- Phải tốn rất nhiều thời gian để suy tư một mình. Ngay cả khi phải làm việc trong môi trường ồn ào thì họ tìm thấy sự tĩnh mịch trong suy tư bằng cách gạt bỏ tất cả những gì làm rối trí xung quanh.
- Ðặt mình vào trong những hoàn cảnh mới (Ðối với một số người thì việc dời đến nơi ở, vùng đất, công việc mới là điều kinh khủng nhưng đối với người thành đạt thì không. Họ sẵn sàng chịu mạo hiểm).
- Thường chịu sự phản bác của bạn bè (Nếu có dịp đọc tiểu sử của những người thành đạt Bạn sẽ thấy hầu hết họ đều bị hiểu sai, thường thì những người thân cận họ nhất cũng không thể ngờ tới tương lai của họ sau này).
2. Trong Bạn có sự thôi thúc vươn lên mãnh liệt nào không?
Thôi thúc sáng tạo, hành động vươn lên học hỏi kinh nghiệm mới cũng giống như một chiếc lò xo bị dồn nén bên trong những người thành đạt, sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
3. Ðiều gì là quan trọng hơn cả đối với Bạn?
Ðiều quan trọng đối với những người thành đạt không phải là Bạn đã làm những gì? mà Bạn là người như thế nào?. Tiêu chuẩn thực để đánh giá một người chính là những gì mà con người đó coi trọng. Bạn có quý trọng những phẩm chất của cuộc sống để trở thành người thành đạt lòng tự trọng, lòng tự hào về những thành quả đạt được, hay có cách nhìn tích cực về cuộc sống? Ðường đi của những người thành đạt luôn gập gềnh, trong những lúc khó khăn ấy, Bạn cần nhiều thứ hơn là chỉ những động cơ thúc đẩy cụ thể giúp Bạn tiếp tục bước đi.
4. Bạn sẵn sàng đầu tư những gì?
Sự thành đạt đòi hỏi nhiều sức lực, thời gian, nổ lực, gắn bó với công việc. Phải sẵn sàng đầu tư bất cứ cái gì sự thành đạt đòi hỏi.
5. Khả năng sẵn sàng chịu đựng của Bạn là bao nhiêu?
Khó khăn thường đổ lên đầu những người có chí hướng. Những người thành đạt phải biết chịu đựng bất cứ khó khăn gì gặp phải và biến chúng thành cơ hội. (ở đời, lúc gặp chông gai, chỉ có kẻ yếu đuối mới kêu la, còn người thành đạt thì vươn lên và tiếp tục tiến bước trên con đường đó).
6. Bạn sẵn sàng từ bỏ những gì?
Phải luôn sẵn sàng từ bỏ sự vui thích tạm thời, những cám dỗ để vươn đến những mục đích lâu dài và bền vững cho bản thân cũng như gia đình
7. Bạn sẵn sàng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm?
Người thành đạt không mất thời gian than phiền, phàn nàn về những công việc có ít thời gian nghỉ phép, hưởng phúc lợi ít và lương thấp. Họ chỉ tập trung để làm sao có thể thực hiện được một công việc hoàn mỹ hơn cho công ty của họ hay thậm chí là làm sao có thể bắt đầu tốt công việc kinh doanh của riêng họ và đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn. Sự thành đạt và trách nhiệm cao luôn đi đôi với nhau như hình với bóng.
8. Bạn có sẵn sàng bắt đầu với những gì Bạn đang có không?
Có câu châm ngôn phương đông: Một chuyến đi vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Giấc mộng thành đạt cao có thể thành sự thực chỉ khi nào Bạn hăng hái bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên. Hãy bắt đầu làm những việc mà Bạn có thể làm được để vươn đến những việc mà Bạn chưa thể làm ngay bây giờ.
9. Bạn có muốn nghĩ đến chính bản thân không?
Một trong những ngộ nhận lớn nhất ngăn cản sự thành đạt là ý tưởng càng làm việc chăm chỉ thì Bạn sẽ càng thành đạt. Song thực tế còn có những yếu tố khác không kém quan trọng là phải đạt sự quân bình giữa suy nghĩ và hành động. Nếu Bạn biết lo nghĩ cho chính bản thân Bạn hơn là nhờ người khác lo giùm thì Bạn có thể sẽ thành người thành đạt.
10. Bạn có bằng lòng với những thành tựu kém hơn tiềm năng thực sự của mình không?
Nhiều người đã từng thành đạt, nay lại thất bại là do không muốn vươn cao hơn những gì đã đạt được. Họ đã trở thành người giữ của.
Người sớm thành đạt nhưng lại bo bo giữ lấy những thành tựu ấy trong những năm còn lại của cuộc đời thì xem như họ đã thất bại.
Để biết thêm thông tin chi tiết hãy nhanh chóng liên hệ: 
  Mr. Nam
  ĐTDĐ: 0903 719 841
  Email: giangnamdesignerpd@gmail.com
Trụ sở Unicity tại TP.HCM: Lầu 9, 246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM.


Tôi rất vui và cám ơn bạn đã nhấn like sau khi đọc bài 
Hãy like Facebook của Bao Bì Hạnh Phúc để được cập nhật những bài viết mới nhất và cảm hứng thiết kế mỗi ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét